نسيه(يک شعر)

نسيه

هزاره‌ی سوم هم رسيد و

رايانه‌ها شاعر نشدند

تو را نمی دانم ــ

چرا اصرار می کنی

کلمات را ستونی بنويسی

اين ها می لرزند

حالا گوش ما به جهنم

جنگل را مچاله نکن!

بهد انتظار داری

حرف‌های نسيه‌ات را نقد کنيم.

/ 0 نظر / 34 بازدید