جميعن سلام !

اين رايانه ها با سرعت و تکنولوژی و به صرفه بودن‌شان ما را کشت.

شايد هم راست است و ما بی‌خبريم.

به هر حال زمانی اين شعر را برای اين شخصيت سترگ! نوشته‌ام:

 

اينترنت

رايانه خودش را کشت

تا به ده‌کده‌ی جهانی بپيوندد.

نتوانست.

به رحمت ايزدی پيوست.

/ 3 نظر / 31 بازدید
از طرف حلقه ي فرانو - آستارا

داوود جان نقد کتاب جديد بهزاد خواجات را در ايران جمعه از آقاي اکسير خوانده اي يا نه ؟ اگر نخواندي از دفتر فرانو تهيه کن . با ارادت عارف ۸/۱۱/۸۲ صفحه ۵

farid

سلام .دوش چه خوردهای دلا راست بگو نهان مکن