این هم عید ما، این هم عیدی‌ی ما...

مدتی است که در برخی از وب‌لاگ‌ها ـ به صورت عمومی و خصوصی ـ به نام من کامنت‌هایی می‌گذارند. پرواضح است  دوستانی که با من آشنایی دارند که می‌دانند من هیچ‌وقت چنین حرف‌هایی را بر زبان نمی‌آورم. باید به دوست محترمی که این کارها را می‌کند عرض کنم که دیگر این شیوه‌ها در نت نخ‌نما شده. البته هیچ حرف دیگر ندارم که به ایشان بگویم و یا نصیحتی و حرفی و سخنی...

فقط اگر به نام من کامنت‌های خصوصی ـ و حتا عمومی ـ گذاشته شود همین جا عرض می‌کنم که از طرف من نخواهد بود. من حداقل تا عید هیچ کامنتی در هیچ جا نخواهم گذاشت و اگر لازم باشد با آی‌دی‌ی astara143@yahoo.com  ئی‌میل می‌زنم.

پیشاپیش عید همه مبارک...

/ 0 نظر / 57 بازدید