چند شعر منتشرنشده ـ از "فراموش می‌شوم"ها

1

فراموش می‌شوم

مثل سوغاتی که

باز نشده بماند.

 

2

فراموش می‌شوم

مثل ورقه‌ی امتحانی

در خرداد...

 

3

فراموش می‌شوم

مثل شناس‌نامه‌ی مانده

در دستگاه کپی

وقتی که صاحب‌اش

هیچ‌وقت

دنبال‌اش برنگردد.

 

4

فراموش می‌شوم

مثل گل نرگس جامانده در

پشت سمند...

 

5

فراموش می‌شوم

مثل رتبه‌های اول کنکور

که زمانی

با درصدهای‌شان

انگشت‌نما بودند

 

6

فراموش می‌شوم

مثل گوسفند قربانی

بعد به سیخ کشیدن ِ

جگر سفید و سیاه.

 

7

فراموش می‌شوم

مثل شعارهای روی دیوار ِ

قلعه‌ی حیوانات...

 

8

فراموش می‌شوم

مثل پاک شدن گفت‌و‌گوی تمدن‌ها

در تقویم‌هایی که

در باد

ورق می‌خورد!

 

9

فراموش می‌شوم

مثل دو آدامس شیک

در تهِ کادوی تولد

که در هیاهوی شمع و فشفشه

گم می‌شود.

 

10

فراموش می‌شوم

مثل غنچه‌ی نرگس توی لیوان

که یادش رفت

باز شود.

 

بهمن 92

 

 

/ 0 نظر / 236 بازدید