دو واو ـ داوود ملک‌زاده

در این وبلاگ، اشعار، نقدها و اخبار کتاب مربوط به داوود ملک‌زاده منتشر می‌شود.

يک شعر از اکسير

يک شعر تازه از

 اکبر اکسير

 

تاريخ تبری

 

جنگل بان  چه تقصيری دارد

                       اره و تبر ارزان شده است

[قطع اش کن! اين شعر دارد شعار می شود]

جنگل، پر از ريشه است

                 هر چند درخت ندارد

[ادامه بده ! اين شعار دارد شعر می شود.]

دسته ی تبر درخت حرام زاده ای  بوده است!

[اين را که سال 61 چاپ کرده ای]

گهواره،عصا، کاغذ و مداد از درختان اهلی

دسته ی تبر ، چماق، چوبه ی دار و تابوت

                                   از درختان وحشی تهيه می شود

[قطع اش کن! اين شعر دارد چنار می شود!]

 

(ماه نامه ی نگاه نو ، اردی بهشت 83 ، شماره ی 61)

 

+ داوود ملک‌زاده ; ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
comment نظرات ()